Zaprati Al Hana profile na FACEBOOK-u i INSTAGRAM-u
  • Nema proizvoda u košarici.

Savjeti

SUPLEMENTACIJA U PERIODU TRUDNOĆE

Trudnoća je poseban period za svaku ženu. To je razdoblje koje ima vrlo značajnu, sentimentalnu ulogu i zbog toga je od posebne važnosti obratiti pažnju na pravilnu prehranu i unos odgovarajućih suplemenata.

Folati i folna kiselina

Na prvom mjestu treba spomenuti folate i folnu kiselinu. Folna kiselina je vitamin B9 koji je topiv u vodi. Korištenjem folne kiseline, odnosno folata u periodu prije začeća i tokom prva 3 mjeseca trudnoće smanjuje se rizik od pojave defekta neuralne tube do 70% ( Blom i sar. , 2006. ).

U defekte neuralne tube spadaju malformacije anecefalija, spina bifida i cefalokela ( Blom i sar. , 2006. ).

RDA preporučena doza iznosi 0,4 – 0.8 mg na dan.

Postoji značajna razlika između folata i folne kiseline. Folati su prirodna forma vitamina i u ljudskom organizmu se u 90% slučajeva nalaze u formi metiltetrahidrofolata. ( 5 – MTHF ). Folna kiselina je sintetički oblik vitamina i da bi se iskoristila, folna kiselina se u tijelu mora pretvoriti u 4 različita oblika.

Zbog toga se preporučuje uzimanje aktivnog oblika folne kiseline, metilfolata jer je odmah na raspolaganju za biološku akrivnost ( 7% je veća bioraspoloživost ). Brojne predkliničke i kliničke studije su dokazale njegov bezbjedonosni profil ).

 

Methyl folate 90x400mcg

Željezo

Tokom trudnoće potrebe za željezom se značajno povećavaju. Nedostatak željeza koji  dovodi do anemije u trudnoći, izlaže ženu češćim urinarnim infekcijama ( Kocyloeski i sar. , 2017.)

Vitamin C pomaže apsorpciju željeza, dok mlijeko i čaj mogu poništiti učinak suplementacije željeza ( Kominiarek i Rajan, 2017.)

Od ostalnih značajnijih suplemenata trebamo spomenuti vitamine u koje spadaju A, B12, D, kao i minerale, od kojih su među značajnijim kalcij i magnezij.

Ferrimore forte 30 caps

Pripremile: Almira Hrvat, mr.ph.

                  Amra Bekrić, mr.ph.

Apoteka Alhana Nahorevo